0
%
1
0
0

Adresgegevens

Huskensweg 17B
6412SB Heerlen
Nederland

Volg ons op Facebook:

Back To Top
Stichting

Bee-Ideas.

“Bee-Ideas is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. De doelstelling van Stichting Bee-Ideas is wereldveranderende software te ontwikkelen en het toegankelijk maken van technologie voor mensen en bedrijven die een duurzaam software idee hebben. Bee-ideas hebben een positieve impact op mens, maatschappij en milieu.
• ICT Advies
• Ketenpartner bij realisatie van software projecten
• Recycling en hergebruik van Software
• Green detachering/werving
Opleidingen/trainingen verzorgen
Bee-Ideas wil haar doelen bereiken door:
• Bewustzijn te creëren via dit internationale platform waar duurzame software ideeën gedeeld en uitgewisseld worden
• Bee-ideas zorgt dat duurzame software projecten gerealiseerd kunnen worden door advies te geven over software ontwikkeling en de recycling van reeds gerealiseerde projecten
• Bee-ideas brengt veranderaars, software/app-gebruikers, bedrijven, overheid en engineers bij elkaar om zo wereldveranderende software te realiseren

Education: Stichting
Based in: 123 Washington
info@bee-ideas.com
+(123) 456 -7890

Follow Me: